Bộ pack chứa hơn 2380 LUT màu (video presets) dễ dàng sử dụng trên Adobe After Effect, Adobe Premiere, DaVinci và Final Cut.

Link mua gốc:
https://video-presets.com/products/video-presets-2380bundle

Các luts màu bao gồm:

 • Wedding: 150 Presets
 • Atmospheric: 122 Presets
 • Landscape: 126 Presets
 • Travel: 131 Presets
 • Dramatic: 125 Presets
 • Video blog: 132 Presets
 • Movie Fx: 126 Presets
 • Party Fx: 105 Presets
 • Commercial: 124 Presets
 • Drone Collection: 118 Presets
 • Food: 120 Presets
 • Cinematic: 116 Presets
 • Nature: 126 Presets
 • Family Archive: 125 Presets
 • Hollywood: 126 Presets
 • City: 110 Presets
 • Action: 124 Presets
 • Vintage: 114 Presets
 • HDR: 126 Presets
 • Black and white: 34 Presets

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng trong Adobe Premiere

Hướng dẫn sử dụng trong Adobe After Effects

Hướng dẫn sử dụng trong DaVinci Resolve

Hướng dẫn sử dụng trong Final Cut


Click quảng cáo ủng hộ Học Làm Phim nếu bạn thấy tài nguyên này hữu ích!

Lượt tải về: 39 Lượt