Banner
  • Sử dụng với After effects CS6 trở lên
  • 144 Graphic Elements
  • 15 Logo Placeholders
  • 97 Text Placeholders
  • 26 Photo / Video Placeholders
  • Không yêu cầu Plugins
  • Hướng dẫn chi tiết
  • Full HD 1080p 25 Fps

Link mua gốc


Link download tài nguyên

Hướng dẫn download tài nguyên miễn phí

Lượt tải về: 142 Lượt