Banner

Transitions Library for DaVinci Resolve - 3

 • Hoạt động với DaVinci 16, 17, 17.1 (bao gồm cả phiên bản studio và miễn phí)
 • Được tối ưu hóa cho người dùng chip Apple M1
 • 1000 chuyển cảnh transitions cho mọi FPS và mọi độ phân giải
 • Titles và Call Outs
 • 400 LUT màu cho bất kỳ định dạng video nào
 • 250 âm thanh hiệu ứng sound effect cho bất kỳ dự án nào
 • Cài đặt dễ dàng và kéo & thả áp dụng cho tất cả
 • Xem trước các preset ngay trong giao diện DaVinci 

Transitions Library for DaVinci Resolve - 4 Transitions Library for DaVinci Resolve - 5 Transitions Library for DaVinci Resolve - 6 Transitions Library for DaVinci Resolve - 7 Transitions Library for DaVinci Resolve - 8 Transitions Library for DaVinci Resolve - 9 Zoom
Transitions Library for DaVinci Resolve - 10 Transitions Library for DaVinci Resolve - 11 Transitions Library for DaVinci Resolve - 12 Transitions Library for DaVinci Resolve - 13 Transitions Library for DaVinci Resolve - 14 Transitions Library for DaVinci Resolve - 15 

Roll
Transitions Library for DaVinci Resolve - 16 Transitions Library for DaVinci Resolve - 17 Transitions Library for DaVinci Resolve - 18 Transitions Library for DaVinci Resolve - 19 

Split
Transitions Library for DaVinci Resolve - 20 Transitions Library for DaVinci Resolve - 21 Transitions Library for DaVinci Resolve - 22 Transitions Library for DaVinci Resolve - 23 Transitions Library for DaVinci Resolve - 24 Transitions Library for DaVinci Resolve - 25 

Spin
Transitions Library for DaVinci Resolve - 26 Transitions Library for DaVinci Resolve - 27 Transitions Library for DaVinci Resolve - 28 Transitions Library for DaVinci Resolve - 29 

Glitch
Transitions Library for DaVinci Resolve - 30 Transitions Library for DaVinci Resolve - 31 Transitions Library for DaVinci Resolve - 32 Transitions Library for DaVinci Resolve - 33 Transitions Library for DaVinci Resolve - 34 Transitions Library for DaVinci Resolve - 35

Perspective
Transitions Library for DaVinci Resolve - 36 Transitions Library for DaVinci Resolve - 37 Transitions Library for DaVinci Resolve - 38 Transitions Library for DaVinci Resolve - 39 

Fade
Transitions Library for DaVinci Resolve - 40 Transitions Library for DaVinci Resolve - 41 Transitions Library for DaVinci Resolve - 42 Transitions Library for DaVinci Resolve - 43 Transitions Library for DaVinci Resolve - 44 Transitions Library for DaVinci Resolve - 45 

Warp
Transitions Library for DaVinci Resolve - 46 Transitions Library for DaVinci Resolve - 47 Transitions Library for DaVinci Resolve - 48 Transitions Library for DaVinci Resolve - 49 

Objects
Transitions Library for DaVinci Resolve - 50 Transitions Library for DaVinci Resolve - 51 

Balls
Transitions Library for DaVinci Resolve - 52 Transitions Library for DaVinci Resolve - 53 

Light Leaks
Transitions Library for DaVinci Resolve - 54 Transitions Library for DaVinci Resolve - 55 Transitions Library for DaVinci Resolve - 56 Transitions Library for DaVinci Resolve - 57

Bao gồm cả bộ âm thanh hiệu ứng sound effects 

 • Camera Swooshes
 • Zoom Swooshes
 • Glitch Data
 • Glitch Analog Sound
 • Split Scribble
 • Stretch Whoop
 • Elastic Boops

và nhiều âm thanh hiệu ứng khác

Thông tin chi tiết

Transitions Library for DaVinci Resolve - 58 DaVinci Resolve Transitions Library chứa hơn 1000 món quà sẵn sàng để sử dụng có thể giúp bạn tạo video độc đáo của mình ở cấp độ chuyên nghiệp. Glitch, Panoramic, Roll, Light Leaks, Offset, Zoom và nhiều thứ khác. Mỗi danh mục đều chứa các yếu tố khác nhau và tạo ra phong cách độc đáo.

 • Hoạt động với mọi FPS
 • Trên 1000 chuyển cảnh Seamless Transitions
 • Dễ dàng cho người mới bắt đầu – áp dụng cài đặt trước chỉ trong một cú nhấp chuột.
 • Các cài đặt trước hoạt động thông qua các lớp điều chỉnh.
 • Hỗ trợ độ phân giải 1080p, 2K, 4K, 6K.
 • Thay đổi preset cài đặt trước trong một cú nhấp chuột.
 • Áp dụng 1, 2 hoặc 3 preset cùng một lúc để có được thiết kế độc đáo.
 • Dễ dàng thay đổi thời lượng preset.
 • Không yêu cầu kỹ năng nâng cao trongDaVinci Resolve

Hướng dẫn sử dụng

1. Cài đặt bộ chuyển cảnh

2. Sử dụng chuyển cảnh

3. Sửa chuyển cảnh

4. Cách cài đặt LUTs màu

5. Cách chọn target zoom


Link download tài nguyên

Hướng dẫn download tài nguyên miễn phí

Lượt tải về: 0 Lượt