Banner

Sử dụng với phần mềm Final Cut Pro

Hướng dẫn sử dụng

Import vào Final Cut Pro

Chỉnh sửa lower thirds trong Final Cut Pro


Link download tài nguyên

Hướng dẫn download tài nguyên miễn phí

Lượt tải về: 130 Lượt