Banner

Clean Word Flip Logo Reveal is a fast, simple and clean animation. Effectively present your message using the boxed text or simple text placeholders. This project includes 4 text placeholders and 1 logo placeholder. Audio is included with the project. Well organized project, extremely easy to customize and it comes with a video tutorial if you need some help. You don’t need any 3rd party plugins in order to use this project. Control everything from one place – Control layer is included.

Tài nguyên này sử dụng với Adobe After Effects

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn chi tiết từ tác giả

Toàn bộ tài nguyên tại website tài nguyên Học Làm Phim được tổng hợp từ nhiều nguồn từ internet. Học Làm Phim chia sẻ chúng miễn phí, phi lợi nhuận với mục đích giúp bạn học hỏi nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm dựng phim. Sử dụng tài nguyên cho mục đích thương mại là vi phạm bản quyền. Học Làm Phim không chịu trách nhiệm bản quyền khi các nhà sáng tạo sở hữu bản quyền khiếu nại bạn. Nếu thấy tài nguyên hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Nguồn: clean-word-flip-logo-reveal-2021-08-26-17-09-57-utc


Link download tài nguyên

Hướng dẫn download tài nguyên miễn phí

Lượt tải về: 80 Lượt