Banner

Sử dụng với phần mềm Adobe After Effects

Hướng dẫn sử dụng

1. Cài đặt Placeholders

2. Cài đặt từng cảnh

3 Common setting


Link download tài nguyên

Hướng dẫn download tài nguyên miễn phí

Lượt tải về: 31 Lượt