• Dễ dàng sử dụng Glitch Intro
  • Yêu cầu Premiere Pro CC 2018 trở lên & After Effects CC 2018 trở lên đã được cài đặt
  • Full HD
  • Kiểm soát màu sắc dễ dàng
  • Không cần Plugin
  • Biểu thức phổ quát (Sử dụng với bất kỳ ngôn ngữ nào của After effect)

Hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn chi tiết


Click quảng cáo ủng hộ Học Làm Phim nếu bạn thấy tài nguyên này hữu ích!

Lượt tải về: 94 Lượt