Music Visualizer Tunnel with Audio Spectrum là bộ package sóng âm thanh cho tất cả các nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ và ban nhạc. Project này được thiết kế để tạo trực quan hóa âm thanh với hệ thống sóng âm độc đáo. Project được làm hoàn toàn bằng Adobe After Effects, vì vậy bạn không cần bất kỳ plugin nào. Nó hoạt động với bất kỳ vòng lặp và có thể được tùy chỉnh theo nhiều cách. Tất cả các vòng lặp được trình bày trong video xem trước là hoàn toàn miễn phí cho sử dụng thương mại và các liên kết tải xuống được bao gồm trong gói. 4 vòng đã được bao gồm trong gói. Vì vậy bộ proejct nó phù hợp ngay cả với những người mới bắt đầu trong After Effects.

Music Visualizer Spectrum - 2

Music Visualizer Spectrum - 3

Hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn chi tiết


Click quảng cáo ủng hộ Học Làm Phim nếu bạn thấy tài nguyên này hữu ích!

Lượt tải về: 26 Lượt