Banner

Download bộ pack 26 LUT màu và preset màu Lightroom. Gói cài đặt khổng lồ này cung cấp cho bạn phân loại màu bom tấn phổ biến chỉ bằng một cú nhấp chuột. Một số sử dụng phổ biến của giao diện này là trong bộ phim “Train to Busan” và các video truyền thông xã hội như Sam Kolder.


Bộ pack gồm những gì?

 • 26 Fadeable Lighroom Presets (26 looks x 5 strengths = total of 130 presets)
 • 26 Fast-Render LUTs
 • 26 High Quality LUTs

Orange and Teal Lightroom Presets & LUTs

 1. Orange and Blue
 2. Orange and Teal
 3. Augusta
 4. Blackwood
 5. Carnarvon
 6. Columbia
 7. Cumberland
 8. Dufferin
 9. Elgin
 10. Elliot
 11. Front
 12. Liverpool
 13. Lorne
 14. Louellen
 15. Merivale
 16. Milton
 17. Moody
 18. Mowat
 19. Napanee
 20. Oakland
 21. Pearce
 22. Peele
 23. Quayside
 24. Queens
 25. Robson
 26. Windsor

Link download tài nguyên

Hướng dẫn download tài nguyên miễn phí

Lượt tải về: 902 Lượt