Banner

Color Correction & Color Grading Presets for Premiere Pro - 2
Color Correction & Color Grading Presets for Premiere Pro - 3
Color Correction & Color Grading Presets for Premiere Pro - 4
Color Correction & Color Grading Presets for Premiere Pro - 5
Color Correction & Color Grading Presets for Premiere Pro - 6
Color Correction & Color Grading Presets for Premiere Pro - 7
Color Correction & Color Grading Presets for Premiere Pro - 8
Color Correction & Color Grading Presets for Premiere Pro - 9
Color Correction & Color Grading Presets for Premiere Pro - 10

Hướng dẫn sử dụng:

Video hướng dẫn thêm preset chuyển cảnh và sử dụng trong Premiere Pro

Bước 1: Cài đặt preset lần đầu tiên

 • Giải nén file tải về chứa thư mục preset.
 • Mở phần mềm Adobe Premiere Pro.
 • Tìm đến bảng Effect. Chọn thư mục Presets.
 • Click chuột phải chọn Import presets…
 • Tìm đến file preset đã tải về (đuôi .prfpset) rồi chọn Open.
  Vậy là preset đã được thêm vào Adobe Premiere Pro thành công.

Bước 2: Thả preset vào video

Kéo preset hiệu ứng phù hợp thả trực tiếp vào video cần thêm hiệu ứng trên timeline.

Trong một số trường đối với các hiệu ứng chuyển cảnh chúng ta sẽ cần làm như sau:

 • Đặt 2 video cần thêm chuyển cảnh (VD: video 1 và video 2) cạnh nhau.
 • Cắt phần cuối của video 1 và phần đầu video 2 số frame bằng nhau (có cắt thể 20 hoặc 30 frame).
 • Click chọn đồng thời 2 video vừa cắt <video_1_cuối> và <video_2_đầu> rồi click chuột phải chọn Nest… để nối 2 video lại.
 • Kéo preset thả vào đoạn video nối vừa tạo.
 • Trên thanh Menu của phần mềm chọn Senquence/Render Effects In to Out để máy tính render hiệu ứng vừa sử dụng.

Vậy là hiệu ứng đã được thêm vào video thành công.


Link download tài nguyên

Hướng dẫn download tài nguyên miễn phí

Lượt tải về: 1494 Lượt