Instagram Bundle là gói bundle phù hợp với mọi thể loại video tỉ lệ dọc hoặc vuông sử dụng trên Instagram, Tiktok, Youtube, Facebook,…

Thông tin chi tiết

• 64 slide gọn gàng (1080 × 1080 x32; 1080 × 1920 x32)

• Hoạt động với hình ảnh hoặc video

• Thiết kế đơn giản và tối thiểu

• Mỗi thành phần chứa các phiên bản trên 1080 × 1080 và 1080 × 1920 (ví dụ: đối với lịch sử trong instagram).

• Thay đổi màu sắc dễ dàng

• Dễ dàng kéo dài thời lượng

• Không cần plugin

• Dễ dàng tùy chỉnh

• Hoạt động cho tất cả các ngôn ngữ After Effects

• Hoạt động với After Effects CS6 trở lên

• Không bao gồm âm nhạc

• liên kết cho phông chữ miễn phí bao gồm

• Điện thoại thông minh không được bao gồm trong mẫu.

Hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn chi tiết


Click quảng cáo ủng hộ Học Làm Phim nếu bạn thấy tài nguyên này hữu ích!

Lượt tải về: 6 Lượt