Banner

Trong tập 2 này, Học Làm Phim sẽ chia sẻ để các bạn nắm được các chế độ gimbal: Lock mode, Pan Follow Mode, Pan Tilt Follow, POV mode, Sport mode, Vortex mode và 2 quy tắc quay phim với gimbal dành cho người mới bắt đầu.