Banner

Ngày hôm nay Học Làm Phim sẽ chia sẻ với các bạn tip cực kỳ hay để có thể thay đổi độ dài của bài nhạc đúng như mình mong muốn. Trước đây việc kéo dài hay thu ngắn đoạn nhạc mình sẽ thường làm thủ công bằng cách đếm nhịp của bài hát đó. Một số bài hát thì việc đếm nhịp rất dễ vì mình sẽ đếm theo các nhịp trống. Còn lại thì phải nghe khác là kỹ.

Nhưng giờ cũng với công việc đó mình sẽ chỉ cho các bạn 1 cách có thể tự động hóa việc biến đổi độ dài của bài nhạc này cực kỳ đơn giản bằng phần mềm Adobe Audition.

Tải phần mềm Adobe Audition