Banner

Với những người mới bắt đầu tiếp cận và sử dụng Adobe Premiere Pro, việc sử dụng các chuyển cảnh (video transition sẵn có) không đem lại nhiều hiệu quả vì đa phần các transition này đều khá đơn giản, có phần thiếu bắt mắt.

Học Làm Phim sẽ chia sẻ với các bạn bộ transition Film Impact, bộ chuyển cảnh dễ cài đặt, dễ sử dụng nhất mà bạn có thể tìm được. Chỉ bằng vài thao tác kéo chuột, di chuột và click chuột là bạn đã có thể đưa vào video những hiệu ứng chuyển cảnh cực kỳ thú vị.

Bộ pack bao gồm 48 transition chuyển cảnh khác nhau chia theo các thư mục:

  • FilmImpact.net TP1: 10 transition
  • FilmImpact.net TP2: 10 transition
  • FilmImpact.net TP3: 10 transition
  • FilmImpact.net TP4: 10 transition
  • FilmImpact.net  Bounce Pack: 7 transition
  • FilmImpact.net Motion Tween: 1 transition

Tải về miễn phí