Banner

Gradient background là một trong những cách linh hoạt nhất để biến đổi màu nền cho bất kỳ video nào. Màu gradient đang trở nên thịnh hành trong thiết kế và dựng phim. Với xu hướng ngày hiện đại, sức sáng tạo cùng gradient dường như là vô hạn. Hãy cùng Học Làm Phim tìm hiểu cách tạo background gradient đơn giản với After Effects bạn nhé!